Mazin Go ! Mazin Go ! Mazin-ger Z !

Sora ni Sobieru Kurogane no Shiro,
Super-robot Mazin-ger Z.
Muteki no Chikara wa Bokura no Tameni,
Seigi no Kokoro wo "Pirder on"!
Tobase Tekkken ! Rocket-punch !
Imada Dasunda Breast-fire !
Mazin Go ! Mazin Go ! Mazin-ger Z !