El historietista gandul: El Hobbit / The Hobbit

 
El historietista gandul: El Hobbit: Bolígrafo bic sobre catulina (10 x 15 cm. / 180 gr. m2)